Ik leer anders
Opleidingscentrum
Bel mij terug

Bel mij terug

* Verplichte velden

Opleiding Grip op gedrag

Voor ouders, kindercoaches, leerkrachten, gedragsspecialisten, (jeugd)hulpverleners, psychologen, orthopedagogen, loopbaancoaches, enz.

De opleidingen gaan door met aangepaste maatregelen. In de zaal wordt gezorgd voor 1,5 meter afstand tussen de deelnemers. Mondkapje is verplicht, maar niet als je aan je eigen tafel zit gedurende de dag. Bij ziekte kun je kosteloos je aanmelding verplaatsen. Zo blijven we gezond.

Wat is gedrag en wat veroorzaakt (gedrags)problemen?

Veel beelddenkers hebben naast leerproblemen ook concentratieproblemen, een langzamere verwerkingssnelheid, impulsief gedrag en/of moeite met gelijktijdige taken. Daarnaast kan een hoge prikkelverwerking (HSP) langdurige stress veroorzaken met bijbehorende lichamelijke klachten zoals buikpijn. Als de klachten te lang aanhouden, kun je een burn-out, angststoornis of depressie ontwikkelen. Met een goede analyse kunnen we de hulpvraag onderbouwen om tot de juiste oplossing te komen. Dit geldt niet alleen voor beelddenkers. We behandelen tijdens de opleiding alle soorten gedrag en klachten inclusief eigen casuïstiek.

Breintoestand bepaalt groot gedeelte van gedrag

De vier niveaus van gedrag:

 1. Gedrag is het reageren van een lichaam op de omgeving.
 2. Brein-toestanden bepalen de heftigheid van een reactie.
 3. We leren vanuit geheugen. Een emotie wordt bewust bedacht maar onbewust opgeroepen in nieuwe soortgelijke situatie.
 4. Mensen kunnen scenario’s bedenken voor het verleden, heden en de toekomst die het gedrag beïnvloeden.

Niveau 3 en 4 van het gedragsmodel zijn het uitgangspunt bij cognitieve therapie. Tijdens de opleiding Grip op gedrag bekijken we het gedrag op alle vier de niveaus. We zien dat veel gedragsproblemen al op niveau 1 en 2 kunnen worden opgelost. Het breintype bepaalt namelijk een groot gedeelte van het gedrag. We gaan zien dat een groep mensen geen ‘standaard’ brein heeft en daardoor anders reageert en functioneert in een omgeving. We werken tijdens de trainingsdagen met de brein-encyclopedie en maken een EEG-meting in de zaal.

Brein en lichaam zijn gekoppelde systemen

Brein en lichaam zijn gekoppelde systemen

Gedrag: brein, lichaam en omgeving functioneren als één systeem.

Het brein, lichaam en de omgeving functioneren als één systeem en beïnvloeden elkaar doorlopend. Als één van de systemen niet goed synchroniseert met één van de anderen, kunnen (gedrags-) problemen ontstaan. Je leert een gedragsanalyse maken. Daarbij maken we gebruik van handige tools.

Tijdens de tweedaagse opleiding wordt het lesmateriaal uitgelegd in beelden en begrijpelijk taalgebruik. Je hebt geen specifieke voorkennis nodig. Naast de theorie behandelen we veel casuïstiek. Je kunt zelf ook een casus inbrengen. Na deze twee dagen kun je kinderen, jongeren en volwassenen coachen. De werkvormen zijn direct toepasbaar in je praktijk, het klaslokaal of in je thuissituatie.

De opleiding wordt gegeven door Agnes Oosterveen, opleidingscentrum Ik leer anders en Björn Crüts, neurowetenschapper. Alle apparatuur is medisch gekeurd en de lesstof wetenschappelijk onderbouwd.

Breintoestand bepaalt gedrag

Als jouw brein niet in de omgeving past, krijg je klachten.

 • Concentratieproblemen (beelddenken)
 • Impulsiviteit en/of hyper-gedrag
 • Stress, angststoornis, burn-out of depressie
 • HSP (hoogsensitief, gebrek aan inhibitie)
 • Autisme (ASS), hoge prikkelverwerking en spiegelneuronen (mu-golven)
 • Drie groepen ADHD in de DSM-V diagnostiek
 • Eigen casuïstiek

Data opleiding

Donderdag 4 en vrijdag 5 juni 2020, Rijssen (VOL)
Maandag 22 en dinsdag 23 juni 2020, Monster (VOL)
Maandag 28 en dinsdag 29 september 2020, Rijssen (VOL)
Maandag 5 en dinsdag 6 oktober 2020, Monster (VOL)
Maandag 23 en dinsdag 24 november 2020, Rijssen (VOL)
Maandag 22 maart en dinsdag 23 maart 20121, Rijssen (VOL)
Maandag 8 en dinsdag 9 november 20121, Rijssen

Kosten 485 euro voor twee dagen, inclusief lesmateriaal, koffie/ thee en buffet lunch.

Programma

Wat is gedrag en wat veroorzaakt (gedrags)problemen?
Hoe werken het brein, lichaam en de omgeving samen als één systeem?

Het brein

De evolutie van het brein.
Verschillende breintoestanden: onderactivatie, remming, activatie en overactivatie.
Eigenschap of (tijdelijke) toestand herkennen.
Piramide van cognitieve functies: alertheid en aandacht
Gebrek aan remming.
Koppeling leerstijl.
Werking verschillende medicatie.
We maken een breinmeting in de zaal.

Het lichaam

Houding van het lichaam.
Stress.
Hartcoherentie en ademhaling.
Behoefte fysieke beweging verschilt per breintype.

De omgeving

We bekijken of het brein in de huidige omgeving past. Hierbij maken we gebruik van de omgevingscurve. De breintoestand bepaalt de behoefte: voorspelbare omgeving (geheugen) tegenover wanorde (improviseren).

De praktijk

(Eigen) casuïstiek analyseren met de Brainmarker Balance Scale (BBS). De BBS is een tool om gedragsproblemen inzichtelijk te maken en aan te pakken.
Stappenplan: werkdocument gedrag invullen (niveau 1 t/m 4).
Denken in oplossingen.
Tips en tricks voor op het werk en in de klas, inclusief plattegrond klaslokaal.

Breintype bepaalt of je behoefte hebt aan structuur of wanorde.

Praktisch lesmateriaal

De opleiding Grip op gedrag is gericht op de praktijk. Zo bekijken we per casus het gedrag, brein, lichaam en de omgeving. We maken gebruik van praktisch lesmateriaal om gedrag te analyseren en uit te leggen aan je cliënt, leerling, zoon of dochter. Zie onderstaande foto: links de Brainmarker Balance Scale (BBS) en rechts de omgevingscurve gekoppeld aan het breintype. Kleine aanpassingen kunnen al een groot verschil maken. Daarbij is zelfinzicht belangrijk. Oftewel denken in oplossingen.

Lesmateriaal: lesboek Grip op gedrag, Brainmarker Balance Scale (BBS) en de omgevingscurve.