Ik leer anders
Opleidingscentrum
Bel mij terug

Bel mij terug

* Verplichte velden

Dorien Kok

Dorien Kok

 • Specialisme Ik Leer Anders
 • Praktijk I-CARUS
 • Adres Tjalk 28
 • Postcode 1276 EB
 • Plaats Huizen
 • Provincie Noord-Holland
 • Telefoon 035-887 0567
 • E-mailadres contact@i-carus.info
 • Website www.I-CARUS.info
 • Omschrijving

  Begeleiding en coaching bij leerproblemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en (hoog)begaafdheid. Bij (een vermoeden van) dyslexie en/of dyscalculie, een leerachterstand of problemen met automatiseren.

  Het onderwijs in Nederland is vooral talig (auditief) en 2D, terwijl het aannemelijk is dat ieder kind (of volwassene) een eigen voorkeur heeft voor de manier van informatie opnemen, verwerken en weergeven (cognitieve denkstijl). Hoe leer je, wat werkt wel en niet voor je,  wat zijn je eigen sterktes en zwaktes. Het is belangrijk om dit (via zelfreflectie) te weten.

  Kinderen zijn er bij gebaat wanneer je hen de leerstof aanreikt op een concrete manier die aansluit bij hun leefwereld en voorkennis. Ieder kind is daarbij gebaat bij onderwijs waarbij er gebruik gemaakt wordt van meerdere zintuigen. Inzicht in zichzelf en de omgeving en daarnaast voelen en ervaren spelen hierbij ook een belangrijke rol. Ruimte geven voor leren vanuit fouten maken (ondervinden), het aangeven van strategieën en kennis helpen het kind. Niet alleen auditief (talig) of digitaal (iPad/computer) leren, maar ook leren door te doen.

  De methode ‘Ik leer anders’ speelt in op visuele ondersteuning van het leeraanbod. Het gereedschap dat deze methode biedt kan direct ingezet worden bij de leerontwikkeling van een kind en geeft inzichten en positieve ervaringen. ‘Ik leer anders’ helpt kinderen de weg te vinden in school, maar ook de rest van hun leefwereld. Ze krijgen tools om het non-visuele aanbod op school zelf om te zetten naar visueel. Dit kan al op jonge leeftijd. Je ziet direct of de leermethode ‘Ik leer anders’ werkt. 

  Aangevuld met technieken die leren door te doen, ervaren of voelen worden de ontwikkelingsmogelijkheden en onderwijskansen voor een kind versterkt. Dit voor diverse schoolvakken. De methode is ook geschikt voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs.

  Ik werk graag samen met ouders en school, om de condities creëren die nodig zijn voor een optimale talentontwikkeling, ook al is er mogelijk in eerste instantie sprake van een achterstand. Buiten school kan natuurlijk ook. Het is ook mogelijk om als school hulp te vragen voor een kind. Dit met toestemming van de ouders.

 • Kosten training In overleg
 • Aantal sessies In overleg
 • Tarief sessies In overleg