Ik leer anders
Opleidingscentrum
Bel mij terug

Bel mij terug

* Verplichte velden

Topdown leren

Beelddenken topdown leren (1 van 3)
Datum: 06-19-2016 Categorie: Kenniscentrum,Topdown leren

Beelddenkers denken vanuit een totaalbeeld. De lesstof is net een grote puzzel van 1.000 stukjes. Op de voorkant van de puzzeldoos staat het voorbeeld. Maar die voorkant krijg je niet te zien op school. Elke week krijg je een paar losse stukjes van de puzzel. Een beelddenker wil juist de voorkant van de doos zien, want dan pas weet de leerling waar hij of zij de puzzelstukjes moet plaatsen. Bijvoorbeeld een stukje van een boom. Visuele leerlingen bundelen informatie graag. Vooraf wordt bedacht waar het stukje bij zou kunnen horen. Bijvoorbeeld een bos. Uiteindelijk kan het zo zijn, dat het totaalbeeld een eiland is. Zat je er toch mooi naast.

beelddenken topdown

 

Beelddenken en topdown leren

Een beelddenker ziet een totaalbeeld en kan dit moeilijk opbouwen vanuit losse deeltjes. De leerling is wel in staat om vanuit het geheel terug te beredeneren (omgekeerd leren). In het onderwijs wordt informatie altijd opgebouwd. Een bijna onmogelijke opgave voor een beelddenker. Een beelddenker moet aanleren eerst het totaalbeeld te overzien (1), vervolgens de lesstof terug te beredeneren (2), om uiteindelijk de lessen in de klas te kunnen volgen. Dit noem je topdown leren. De lesstof vertalen naar beelddenken betekent dus visualiseren en topdown leren.

beelddenken topdown

Denkwijze, sorteergedrag beelddenker

Op school wordt het lesmateriaal logisch opgebouwd. Kleine stukjes informatie worden uiteindelijk een geheel. Dit is voor een beelddenker geen makkelijke opgave! De losse stukjes gaan een eigen leven leiden en dragen niet bij aan het geheel. Want de beelddenker koppelt nieuwe informatie graag aan bestaande informatie. In het geheugen gaat hij op zoek naar verbanden vanuit verschillende gezichtspunten (drie-dimensionaal denken).

 

Beelddenken op school

Leerlingen die in beelden denken, moeten eerst het eindresultaat ‘zien’ of de samenvatting vooraf lezen. Anders wordt de lesstof in het verkeerde ‘vakje’ opgeslagen. Deze kinderen bundelen de informatie dan aan eigen informatie / herinneringen zoals in het onderstaande voorbeeld.

beelddenken school

Les 1 op school: De meester bespreekt het varken.
“Ik ben naar de bioscoop geweest naar Babe het varkentje.” De informatie verdwijnt in het hoofd in dit vakje.

Les 2 (week later): De meester bespreekt de koe.
“Bij de Mc Donalds zijn de hamburgers van koeien gemaakt. Ze hebben daar een ballenbak!”

Les 3 (weer een week later): De meester bespreekt de kip.
“Mijn hond heeft een speelgoed-kip. Ik speel vaak met mijn hond in de tuin.”

Na drie weken zegt de juffrouw: “Zo, we hebben de dieren van de kinderboerderij besproken”. Bij de beelddenker passen de in zijn hoofd gevormde bioscoop, ballenbak en rubberen kip niet in de kinderboerderij.

Bij topdown leren (2 van 3) staat hoe een leerling de informatie wel goed had kunnen ordenen en onthouden.

pijl stijlelement

Beelddenken topdown leren (2 van 3)
Datum: 06-19-2016 Categorie: Kenniscentrum,Topdown leren

Een beelddenker ziet een totaalbeeld en kan dit moeilijk opbouwen vanuit losse deeltjes. Hij is wel in staat om vanuit een geheel terug te beredeneren (omgekeerd leren). In het onderwijs wordt informatie altijd opgebouwd. Een bijna onmogelijke opgave voor een beelddenker. Aanleren om eerst het totaalbeeld te overzien om vervolgens terug te beredeneren om de lesstof in de klas te kunnen volgen.

Eerst totaalbeeld geven aan beelddenker (topdown leren)

We gaan de komende weken op school de dieren van de boerderij bespreken. De beelddenker maakt een vakje in zijn hoofd: de boerderij. Dit zal waarschijnlijk een echt beeld zijn van een stuk land, een huis, een tractor, stallen enz. De komende lessen kan de informatie over de dieren hierin worden verzameld. Het eindresultaat in dan hetzelfde als dat van zijn of haar klasgenootjes doordat ze vooraf een totaalbeeld konden schetsen. Dit noemen we topdown leren.

beelddenken topdown

Beelddenkers

Beelddenkers lezen bijvoorbeeld eerst de samenvatting van een hoofdstuk voordat ze naar de lessen gaan of de lesstof gaan leren. Of geef een beelddenker voor het tellen eerst het cijferveld van 1 tot 100, dan weet je waar al die cijfertjes op slaan en waar de lesstof uiteindelijk voor bedoeld is.

pijl stijlelement

Beelddenken topdown leren (3 van 3)
Datum: 06-06-2016 Categorie: Kenniscentrum,Topdown leren

Logopediste mevrouw M.J. Krabbe over beelddenken en het verwerken van informatie:

  1. Bekijken, ziften (uit elkaar trekken) en ordenen (wat zijn de verbanden vanuit de verschillende gezichtspunten).

  2. Van overtolligheden ontdoen.

  3. Vereenvoudigen (de essentie zoeken of het complicerende weglaten).

  4. Verkleinen en verscherpen, dus concreet of ‘in the mind’ handelend bezig zijn.

 

 

Voorbeeld wiskundeles op school:


A.Denkwijze, sorteergedrag niet-beelddenker:

beelddenken topdown

B. Denkwijze, sorteergedrag beelddenker:

Een beelddenker gaat de lesstof ziften (uit elkaar trekken) en op zijn manier ordenen (wat zijn de verbanden vanuit de verschillende gezichtspunten). Het eindresultaat is daarom anders dan dat van zijn klasgenoten. Als vooraf het eindresultaat duidelijk zou zijn, had hij de informatie anders opgeslagen in zijn geheugen. Deze leerlingen moeten dus leren leren. Vooraf eerst de lesstof als totaalbeeld leren voordat je de losse stukjes in de les krijgt aangeboden. Dan leren ze vaak zelfs sneller. Dit heet topdown leren.

beelddenken topdown
pijl stijlelement