Ik leer anders
Opleidingscentrum
Bel mij terug

Bel mij terug

* Verplichte velden

Kenniscentrum

Wat is beelddenken
Datum: 06-19-2016 Categorie: Kenniscentrum,Beelddenken

Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden. Vaak hebben kinderen die beelddenken een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden.

Lees de verhalen over beelddenken uit de praktijk van ouders en kinderen.

 

Lesstof beter laten aansluiten op beelddenkers

De leermethodes in het reguliere onderwijs sluiten niet aan bij alle denkwijzen. Logisch, want de meerderheid van de mensen (±95%) leert auditief digitaal (via het gehoor). Slechts een kleine groep leert visueel. Tijdens de opleiding tot coach beelddenken, ‘Ik leer anders’, leer je hoe je de lesstof vertaalt naar beelden. Hiermee krijgt de beelddenker grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden lesstof. Direct resultaat. Doordat we de lesstof op de juiste manier aanbieden aan de leerling, kan hij of zij direct vertellen of deze leermethode werkt. Dus geen eindeloos traject zonder resultaat. Tijdens de eerste sessie kunnen leerlingen met bijvoorbeeld een taalprobleem, woorden foutloos spellen. Van voor naar achter, maar ook van achter naar voor. Simpelweg omdat ze het woord als woordbeeld hebben opgeslagen.

Iedereen gebruikt het zelfde informatieproces:Wat is beelddenken

 • opnemen
 • verwerken
 • opslaan/onthouden
 • gebruiken

Per persoon verschilt de voorkeur van het opnemen, verwerken en onthouden van de informatie (informatiesysteem):

 • horen (auditief)
 • voelen (kinetisch)
 • denken (auditief digitaal)
 • zien (visueel = beelddenken)

 

Denk aan het woord stoel. Wat zie je?
Zie je de letters S-T-O-E-L (auditief digitaal)
of zie je een plaatje van een stoel? (visueel).
Zie je een plaatje? Lees dan vooral verder!

 

Woorddenken – beelddenken

Denk eens aan het woord ‘HUIS’. Velen zien dan de letters H-U-I-S in hun gedachte. Anderen zien echt een plaatje van een huis. Compleet met schoorsteen en rookwolkjes. Mensen die beelddenken moeten het beeld vervolgens omzetten naar taal. Dit kost tijd. Op school heb je dus meer tijd nodig om een dictee of proefwerk te maken. Ook kunnen beelden de aandacht afleiden omdat ze een eigen leven gaan leiden. Uit het huis komt een mannetje dat zijn hond uit gaat laten…. enz.

Wat is beelddenken

Een woord, meerdere betekenissen


Op jonge leeftijd is het moeilijk te begrijpen dat er verschillende beelden bij hetzelfde woord horen. Ook andersom. “Dit is een meeuw.” “Nee, mama, het is een vogel!”
Nieuwe informatie moet aansluiten bij de informatie in het geheugen. Of je moet bewust een nieuw vakje aan maken in het hoofd.
Wat is beelddenken

De meeste woorden kun je visualiseren: hond, huis, lopen enz. Het gelezen woord kan worden omgezet in een beeld. Dit kost tijd. Wanneer een beelddenker schrijft, moeten alle beelden worden omgezet in taal. Een examen neemt dus meer tijd in beslag.

Wat is beelddenken

Beelddenken en “Lege” woorden


Bij een aantal woorden kan je geen beeld oproepen: geen, niet, de, het, een, omdat, die, dat, hulpwerkwoorden, enz. Een beelddenker onthoudt beelden. Dus hoe moet je een woord onthouden als er geen beeld bij hoort?! Deze woorden zeggen je niks en tijdens het lezen sla je deze woorden waarschijnlijk over. Begrijpend lezen is dan ook een probleem. Zeker bij vragen op het examen als: Waar slaat het woord ‘omdat’ op. Tijdens de training ‘Ik leer anders’ slaan we al deze woordjes op als plaatjes. Lezen gaat daarna een stuk makkelijker!

“Maak je t-shirt niet vies!”

Hoe ziet een “niet vies” t-shirt eruit?

Wat is beelddenken
pijl stijlelement

Beelddenken en autisme ASS
Datum: 06-19-2016 Categorie: Kenniscentrum,Autisme

Leerlingen met een diagnose autisme ASS hebben een voorkeur voor visueel leren. We maken bijvoorbeeld gebruik van picto’s om zaken te verduidelijken. Het lesmateriaal wordt daarentegen vaak niet in beelden aangeboden.

Met de leermethode Ik leer anders vertalen we de lesstof naar beelden. Dit uitgebreide lespakket is voor de basisschool, maar ook in het voortgezet onderwijs hebben leerlingen baat bij deze techniek.

Lesstof

De meeste beelddenkers kunnen visualiseren. Een kleine groep beelddenkers fotografeert de lesstof. Vaak zien we dit terug bij mensen in het autistisch spectrum. Het computerprogramma om taal te visualiseren is ook speciaal voor deze laatste doelgroep ingericht. Door woordbeelden als plaatje op te slaan, kunnen zij foutloos leren schrijven en komt het leesproces op gang. Als zij woordbeelden gaan herkennen als logo’s, begrijpen ze beter wàt ze lezen. Verder verbetert de spraak en de woordenschat als men het computerprogramma met alle woordpakketten doorwerkt.

Alle lesstof van de leermethode Ik leer anders is geschikt voor mensen met ASS. Naast taal, behandelen we ook rekenen, klokkijken en overige vakken. Meer informatie. 
Ouders, leerkrachten en begeleiders zijn van harte welkom op de tweedaagse opleiding Beelddenken.

Gedrag autisme (ASS) en spiegelneuronen

De één reageert wel op emoties van de ander, de ander registreert deze signalen niet door het ontbreken van spiegelneuronen. Dit zie je in een EEG-scan. Het wel of niet hebben van inlevingsvermogen bepaalt voor een groot gedeelte de sociale interactie met de mensen om je heen. In de opleiding Grip op gedrag, nemen we letterlijk een kijkje in het hoofd van deze unieke breinen met een QEEG-meting. Ook de hoge prikkelverwerking die vaak stress en angsten oplevert, wordt uitgelegd aan de hand van de breinwerking. Met deze (medische) kennis kunnen we beter inspelen op de behoefte van deze leerlingen.
Opleiding Grip op gedrag voor ouders, leerkrachten, gedragsspecialisten, coaches, enz. Meer informatie..

Uitspraak Lucas 11 jaar beelddenker, autisme en hoogbegaafd:

” Dus als wij in de meerderheid waren geweest, hadden die andere mensen een handicap of diagnose gekregen. ”
pijl stijlelement

Beelddenken en ADHD / ADD
Datum: 06-19-2016 Categorie: Kenniscentrum,ADHD / ADD

Lesmateriaal ADHD

Leerlingen met de diagnose ADHD denken in beelden. Zij hebben een voorkeur voor visueel lesmateriaal. Gesproken tekst wordt minder goed onthouden. Door de lesstof te visualiseren kunnen zij wel foutloos schrijven, lezen en tafels automatiseren. Deze techniek is vrij simpel en wordt uitgelegd tijdens een tweedaagse opleiding. Ouders, leerkrachten en coaches zijn van harte welkom. Meer informatie opleiding beelddenken Ik leer anders.

ADHD en plek in de klas

Kinderen met ADHD hebben regelmatig last van buikpijn. Dit wordt vaak veroorzaakt door stress en/of overprikkeling. Deze leerlingen ‘ontploffen’ thuis na schooltijd of ze laten in de klas gedragsproblemen zien. Wat is de beste plek om in de klas te zitten? Dichtbij de docent, vlak naast de deur, ergens achterin? De praktijk heeft uitgewezen dat leerlingen met ADHD, het liefst achterin de klas zitten met hun rug naar de muur. Dat geeft hen een gevoel van veiligheid en overzicht. Bekijk de plattegrond met de beste plek in de klas.

Drie doelgroepen ADHD in de DSM-V diagnostiek

Wat zie je in het ADHD-brein met een (Q)EEG-scan?

 1. ADHD overwegend onoplettend (oude ADD) – onderactivatie
 2. ADHD overwegend impulsief – overactivatie
 3. ADHD com – combinatie van bovenstaande types – onder- en overactivatie

Uitleg breinmwerking via de site Brainmarker.com en de brein-encyclopedie.

Veel beelddenkers hebben ADHD-symptomen of misschien een diagnose. Je kunt drie types ADHD in een breinmeting onderscheiden. Je kunt daardoor zelfs vooraf bepalen bij welke groep medicatie wel of niet zal werken. Je kunt ook klachten, overprikkeling en stress voorkomen door de omgeving aan te passen en te oefenen met de ademhaling (hartcoherentie). We nemen een kijkje in deze unieke breinen tijdens de tweedaagse opleiding ‘Grip op gedrag’. Meer informatie.

ADHD: drie breintypen zichtbaar tijdens een EEG. Bron Brainmarker.com

ADHD type 1. Overwegend onoplettend

Bij de meeste ADHD-kinderen wordt tijdens een (Q)EEG-meting, onderactivatie gemeten aan de vvorzijde van het hoofd. Dit veroorzaakt concentratieproblemen in een drukke omgeving. Daarentegen is dit ook een gave. Deze kinderen zijn vaak creatief begaafd en denken buiten kaders. Dromen daardoor vaak weg in de klas…

ADHD type 2. Overwegend impulsief

Bij een kleine groep ADHD-ers (20%), meestal jongens, is er sprake van overactivatie in het brein. Dit betekent dat de hyperactiviteit in het gedrag en de motoriek samengaat met echte hyperactiviteit in de hersenen. Deze prachtige energie maakt dat deze mensen op volwassen leeftijd vaak natuurlijk leiders zijn met een grote dosis humor.

ADHD type 3. Combinatie

Er bestaat een combinatie-hroep. Deze leerlingen beantwoorden minimaal 6 van de 9 vragen met ‘ja’ op beide vragenlijsten uit de DSM-5. Gedurende de afgelopen zes maanden wordt voldaan aan zowel het criterium onoplettenheid als hyperactiviteit-impulsiviteit. Een unieke combinatie.

 

 

pijl stijlelement

Beelddenken en dyslexie
Datum: 06-19-2016 Categorie: Kenniscentrum,Dyslexie

Niet elke beelddenker heeft last van dyslexie. Wel zijn er veel beelddenkers waarbij het lezen niet op gang komt. Ook blijven leerlingen vaak fonetisch schrijven (zoals je het hoort). Veel beelddenkers met een dyslexieverklaring kunnen wel taal leren door te visualiseren.

Beelddenken en lezen

Bij beelddenkers waarbij het leesproces niet op gang komt, is het belangrijk dat de leerling woordbeelden gaat lezen. Dit betekent dat ze hele woordbeelden herkennen (als een logo), zonder de losse letters te lezen. Ze moeten dus eerst de woordpakketten doorwerken en visualiseren voordat het leesproces op gang komt. Daarvoor gebruiken we het computerprogramma de online trainer Ik leer anders. Beelddenkers kunnen vaak de spellingsregels niet onthouden. Zij leren door woorden te visualiseren. In tegenstelling tot het reguliere onderwijs werken wij niet met verklankingen maar met woordbeelden.

 

beelddenken dyslexie

Woordbeeld visualiseren, Kristo 7 jaar

Ervaring Florence met dyslexie en beelddenken, 8 jaar

Sinds ik met het werkboek van Agnes Oosterveen-Hess werk, gaat het met mijn dochter van 8 jaar opvallend beter op school. Woordjes leren volgens de manier van Agnes levert direct resultaten op. Nu behoort mijn dochter tot de besten van de klas en heeft zij geen onvoldoendes meer. Met spelling is zij nu op het niveau van haar klas. Het werkboek heeft mij geleerd hoe ik zelf mijn kind kan helpen om zichzelf een manier van leren te leren die werkt. Om de dag gaan we samen aan de slag met de woordjes waar zij op school mee bezig is. Van haar juf weet ik welke woordjes dat zijn. Deze woordjes corresponderen met de woordjes in het werkboek (geluk!). Van de woordjes maak ik zelf plaatjes. Zij “scant” de woordjes en kan ze fotografisch onthouden. Het kost tijd om op deze manier te leren maar de inspanning wordt beloond. Vanaf het moment dat wij met het werkboek werken is zij gelukkiger omdat zij kan laten zien dat zij geen domme meid is. Het heeft haar zelfvertrouwen vergroot. Niet alleen spelling gaat beter maar ook het begrijpend- en technisch lezen. De dyslexiebehandeling bij een psycholoog kan na 75 behandelingen eerder worden gestopt. Ook op school gebruikt mijn dochter zelfstandig deze methode omdat deze haar veel betere leerresultaten geeft. Foutloos een dictee maken is voor een kind met dyslexie fantastisch.

Dit jaar gaan we de tafelkaartjes op dezelfde visuele manier leren. Ook de methode om klok te leren kijken gaan we proberen. De methode voor rekenen is voor mijn dochter niet direct nodig. De logica van de cijfervelden en de tafelmethode vind zij wel heel makkelijk. Omdat het rekenen nu in een beeld is te vangen, kost het minder moeite. De komende jaren hebben wij veel plezier van de woordpakketten die tot en met groep 8 achterin het boek staan beschreven. Ik vind het jammer dat dit boek over beelddenken niet eerder is geschreven. Het had de basisschooltijd van mijn oudste dochter veel leuker gemaakt. Ralfi-lezen is toch iets anders. Gelukkig kan zij het werkboek nu zelf lezen omdat het in eenvoudige , heldere taal en met veel plaatjes is gemaakt. Het is voor haar een feest van herkenning.

pijl stijlelement

Beelddenken en hoogbegaafd HB
Datum: 06-19-2016 Categorie: Kenniscentrum,Hoogbegaafd HB

Veel hoogbegaafde leerlingen denken in beelden. Vaak is er sprake van een vorm van dyslexie of hebben zij moeite met het automatiseren van sommen en tafels. Door woordbeelden en tafels visueel op te slaan, kunnen zijn de lesstof wel onthouden. Naast het visualiseren van de lesstof, hebben hoogbegaafde leerlingen ook behoefte aan top-down leren. Oftwel denken vanuit een totaalbeeld.

 

Hoogbegaafde leerlingen leren graag topdown

Beelddenkers en dus ook veel hoogbegaafde leerlingen denken vanuit een totaalbeeld. De lesstof is net een grote puzzel van 1.000 stukjes. Op de voorkant van de puzzeldoos staat het voorbeeld. Maar die voorkant krijg je niet te zien op school. Elke week krijg je een paar losse stukjes van de puzzel. Een beelddenker wil juist de voorkant van de doos zien, want dan pas weet de leerling waar hij of zij de puzzelstukjes moet plaatsen. Bijvoorbeeld een stukje van een boom. Visuele leerlingen bundelen informatie graag. Vooraf wordt bedacht waar het stukje bij zou kunnen horen. Bijvoorbeeld een bos. Uiteindelijk kan het zo zijn, dat het totaalbeeld een eiland is. Zat je er toch mooi naast.

beelddenken hoogbegaafd

Een beelddenker ziet een totaalbeeld en kan dit moeilijk opbouwen vanuit losse deeltjes. De leerling is wel in staat om vanuit het geheel terug te beredeneren (omgekeerd leren). In het onderwijs wordt informatie altijd opgebouwd. Een bijna onmogelijke opgave voor een beelddenker. Een beelddenker moet aanleren eerst het totaalbeeld te overzien (1), vervolgens de lesstof terug te beredeneren (2), om uiteindelijk de lessen in de klas te kunnen volgen.

beelddenken hoogbegaafd

Plus-klas

Een aantal scholen gebruiken de leermethode ‘Ik leer anders’ in een plus-klas (ook wel klim-klas genoemd). Leerlingen krijgen dan als pre-teaching de lesstof top-down aangeboden zodat ze de losse stukjes in de reguliere lessen beter begrijpen.

pijl stijlelement

Beelddenken topdown leren (1 van 3)
Datum: 06-19-2016 Categorie: Kenniscentrum,Topdown leren

Beelddenkers denken vanuit een totaalbeeld. De lesstof is net een grote puzzel van 1.000 stukjes. Op de voorkant van de puzzeldoos staat het voorbeeld. Maar die voorkant krijg je niet te zien op school. Elke week krijg je een paar losse stukjes van de puzzel. Een beelddenker wil juist de voorkant van de doos zien, want dan pas weet de leerling waar hij of zij de puzzelstukjes moet plaatsen. Bijvoorbeeld een stukje van een boom. Visuele leerlingen bundelen informatie graag. Vooraf wordt bedacht waar het stukje bij zou kunnen horen. Bijvoorbeeld een bos. Uiteindelijk kan het zo zijn, dat het totaalbeeld een eiland is. Zat je er toch mooi naast.

beelddenken topdown

 

Beelddenken en topdown leren

Een beelddenker ziet een totaalbeeld en kan dit moeilijk opbouwen vanuit losse deeltjes. De leerling is wel in staat om vanuit het geheel terug te beredeneren (omgekeerd leren). In het onderwijs wordt informatie altijd opgebouwd. Een bijna onmogelijke opgave voor een beelddenker. Een beelddenker moet aanleren eerst het totaalbeeld te overzien (1), vervolgens de lesstof terug te beredeneren (2), om uiteindelijk de lessen in de klas te kunnen volgen. Dit noem je topdown leren. De lesstof vertalen naar beelddenken betekent dus visualiseren en topdown leren.

beelddenken topdown

Denkwijze, sorteergedrag beelddenker

Op school wordt het lesmateriaal logisch opgebouwd. Kleine stukjes informatie worden uiteindelijk een geheel. Dit is voor een beelddenker geen makkelijke opgave! De losse stukjes gaan een eigen leven leiden en dragen niet bij aan het geheel. Want de beelddenker koppelt nieuwe informatie graag aan bestaande informatie. In het geheugen gaat hij op zoek naar verbanden vanuit verschillende gezichtspunten (drie-dimensionaal denken).

 

Beelddenken op school

Leerlingen die in beelden denken, moeten eerst het eindresultaat ‘zien’ of de samenvatting vooraf lezen. Anders wordt de lesstof in het verkeerde ‘vakje’ opgeslagen. Deze kinderen bundelen de informatie dan aan eigen informatie / herinneringen zoals in het onderstaande voorbeeld.

beelddenken school

Les 1 op school: De meester bespreekt het varken.
“Ik ben naar de bioscoop geweest naar Babe het varkentje.” De informatie verdwijnt in het hoofd in dit vakje.

Les 2 (week later): De meester bespreekt de koe.
“Bij de Mc Donalds zijn de hamburgers van koeien gemaakt. Ze hebben daar een ballenbak!”

Les 3 (weer een week later): De meester bespreekt de kip.
“Mijn hond heeft een speelgoed-kip. Ik speel vaak met mijn hond in de tuin.”

Na drie weken zegt de juffrouw: “Zo, we hebben de dieren van de kinderboerderij besproken”. Bij de beelddenker passen de in zijn hoofd gevormde bioscoop, ballenbak en rubberen kip niet in de kinderboerderij.

Bij topdown leren (2 van 3) staat hoe een leerling de informatie wel goed had kunnen ordenen en onthouden.

pijl stijlelement

Beelddenken topdown leren (2 van 3)
Datum: 06-19-2016 Categorie: Kenniscentrum,Topdown leren

Een beelddenker ziet een totaalbeeld en kan dit moeilijk opbouwen vanuit losse deeltjes. Hij is wel in staat om vanuit een geheel terug te beredeneren (omgekeerd leren). In het onderwijs wordt informatie altijd opgebouwd. Een bijna onmogelijke opgave voor een beelddenker. Aanleren om eerst het totaalbeeld te overzien om vervolgens terug te beredeneren om de lesstof in de klas te kunnen volgen.

Eerst totaalbeeld geven aan beelddenker (topdown leren)

We gaan de komende weken op school de dieren van de boerderij bespreken. De beelddenker maakt een vakje in zijn hoofd: de boerderij. Dit zal waarschijnlijk een echt beeld zijn van een stuk land, een huis, een tractor, stallen enz. De komende lessen kan de informatie over de dieren hierin worden verzameld. Het eindresultaat in dan hetzelfde als dat van zijn of haar klasgenootjes doordat ze vooraf een totaalbeeld konden schetsen. Dit noemen we topdown leren.

beelddenken topdown

Beelddenkers

Beelddenkers lezen bijvoorbeeld eerst de samenvatting van een hoofdstuk voordat ze naar de lessen gaan of de lesstof gaan leren. Of geef een beelddenker voor het tellen eerst het cijferveld van 1 tot 100, dan weet je waar al die cijfertjes op slaan en waar de lesstof uiteindelijk voor bedoeld is.

pijl stijlelement

Beelddenken ervaringen Ik leer anders
Datum: 06-19-2016 Categorie: Kenniscentrum,Ervaringen

Regelmatig vraag ik aan ouders en kinderen of ze hun ervaring willen delen op de site. Lees hier de verhalen uit de praktijk.

Bart 10 jaar beelddenker en diagnose ADHD

Bart is 10 jaar en zit in groep 6. In groep 4 kwamen we er achter dat hij een ernstige vorm van dyslexie heeft en in groep 6 ADHD. We zijn al jaren bezig om vooruitgang te boeken maar alles ging heel moeizaam. Via onze logopedist zijn wij bij de praktijk Ik leer anders terecht gekomen. Eerst hebben wij haar website bekeken en we herkende Bart hier helemaal in. Heel enthousiast hebben we een afspraak gemaakt.

Ongelofelijk, hoe die twee elkaar begrepen en hoe snel Bart alles op nam. Het woord “bovendien” kon hij in één keer door Agnes methode van voor naar achter en van achter naar voren spellen. Terwijl hij altijd alles fonetisch schrijft. Dit was voor hem echt heel erg knap. Super trots kwam hij thuis, want de coach begreep hem en hij vond dat hij heel veel had geleerd. Graag ging hij naar de volgende sessie, terwijl hij school niet leuk vind. Nu twee maanden later is hij met lezen van Avi 4 naar Avi 7 gegaan. Bij een spelling toets schrijft hij nu bijna alle woordjes goed i.p.v. van bijna alles fout. Dictee is nu makkelijker  te leren, de tafels zitten nu goed in zijn hoofd en rekent hierdoor makkelijker en sneller.  Hij is nu veel sneller met zijn huiswerk klaar. Wij zijn super trots met het resultaat, als we dit wisten hadden we dit al jaren eerder gedaan. School is nu ineens veel leuker geworden. Bedankt voor alles, het werkt super.

Jay 10 jaar beelddenker en dyslexieverklaring (uit de informatie-film)

Onverwacht kwamen wij met een coach Ik leer anders in gesprek. Ze hoorde over onze zoon Jay van 10 jaar en zei dat ze hem zou kunnen helpen. Na het bezoeken van haar site www.ikleeranders.nl waren we al enthousiast. We kwamen veel herkenning tegen bij Jay.

We hebben 4 sessies afgesproken. Na de 1e sessie viel mijn mond open van verbazing. Ik hoorde dat Jay en de coach elkaar begrepen. Het aanleren van de methode ging Jay makkelijk af. Tijdens het avondeten zei Jay: “eindelijk iemand die mij begrijpt wat ik zie en denk”. 

Tijdens de 2e sessie hadden we de uitslag van het HCO bij ons. Jay heeft de verklaring dyslexie gekregen. Het enige wat zijn coach zei, heel goed nu hebben we meer tijd wat Jay nodig heeft. Meer tijd en een andere manier van woorden, cijfers opslaan is de oplossing.

Jay heeft voor het eerst een 8 voor zijn dictee gehaald, voorheen alleen maar onvoldoendes. Vandaag topografie toets, ben benieuwd naar de uitslag, maar eigenlijk weet ik het al. De meester van Jay zei dat we geen wonderen kunnen verwachten, maar wel een stijgende lijn. Hij zal verbaasd zijn nu hij ziet dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn!

Gelukkig staat de school van Jay (Nutsschool Nutshage te Den Haag) heel open voor deze methode. Ook zijn remedial teacher wil met Jay met deze methode aan de slag gaan. Op school de dicteewoorden en thuis zetten we visueel de tafels in zijn hoofd.

Van de week heeft hij zijn spreekbeurt gehouden. Hij heeft zelf het onderwerp dyslexie gekozen. Zijn klasgenootjes hebben nu ook begrip waarom het leren bij hem anders gaat. Hij heeft van de hele klas een GOED gekregen. Dus over zijn zelfvertrouwen maken we ons ook niet meer ongerust.

Straks als Jay breuken krijgt, gaan we nog een lesje volgen. Jay is zelfverzekerder, gaat netter schrijven en heeft plezier in het leren van woordjes, tafels en andere vakken nu hij ziet dat ook hij goede resultaten kan scoren.

Blijf niet tobben met je kind. Bespreek wat Ik leer anders voor jouw zoon of dochter kan betekenen. De resultaten zijn meteen zichtbaar!

Ontzettend bedankt. Je betekent veel voor ons en vooral voor Jay.

Erwin, Simone en Jay

Yana 10 jaar beelddenker van SBO naar BO

“Na een jarenlange zoektocht en veel slapeloze nachten, tranen en kopzorgen kan ik mijn dochter Yana eindelijk op een goede manier helpen. Vanaf de peuterspeelzaal werd al gezegd dat zij niet goed kan leren en een achterstand heeft. Zij kende de kleuren en vormen nog niet toen zij naar de basisschool ging. Na ruim 3 jaar regulier onderwijs is zij naar speciaal onderwijs gegaan omdat zij niet goed kon leren en volgens de testen een laag IQ (79) had. Omdat zij naar mijn gevoel hier niet op de juiste plek zat hebben we haar na 1,5 jaar terug laten gaan naar regulier onderwijs (gelukkig accepteerde deze school haar want niet iedere school neemt kinderen terug van speciaal onderwijs). Het plaatje klopte voor mij gewoon niet. Met haar toen 7 jaar kon zij 2 talen vloeiend spreken en kon zij zelfs vertalen van het Hongaars naar het Nederlands en andersom als opa uit Hongarije bijvoorbeeld aan de telefoon was (mijn man is Hongaars en de kinderen worden 2-talig opgevoed) en er waren nog een paar dingen die voor mij niet strookten met een laag IQ.

Door een vriendin werd ik geattendeerd op de cursus “ik leer anders” en omdat ik wist dat Yana anders leert, maar ik wist niet hoe, ben ik deze cursus gaan doen. Tijdens deze cursus kon ik haar nog niet echt plaatsen in het “hokje” beelddenker, maar zodra Agnes vertelde dat er een klein percentage kinderen is dat fotografisch leert en denkt viel bij mij de bom (niet eens het kwartje) Zij heeft dus een heel speciale gave dat zij fotografisch leert. Met deze cursus heb ik technieken mogen leren om haar (en wellicht in de toekomst ook andere kinderen) te helpen in het leren.

Mijn insteek is altijd: eerst zien dan geloven dus na de eerste dag cursus heb ik het geleerde uitgeprobeerd op Yana. We zijn “simpel” begonnen met het alfabet. Ik heb het haar op een bepaalde manier laten zien en zij heeft het “gefotografeerd” en opgeslagen. Ze kon binnen 5 minuten het alfabet van A tot Z opnoemen. Nou ja, dat is ook niet zo bijzonder. Maar nu komt het: ze kan het alfabet ook achterste voren opzeggen: van Z tot A zonder een enkele fout of twijfeling. Ik viel van mijn stoel! Ongelofelijk! Ook woordjes kan zij, zodra zij ze heeft opgeslagen van voor naar achter en van achter naar voor spellen. Dit werkt! Zonder twijfel! Zij is op haar manier bijzonder getalenteerd!

Yana is nu 10 jaar en zit in groep 5. De laatste weken ben ik begonnen met het omzetten van het te leren materiaal en zij haalt 9 en 10-en voor dictee, tafel-tempo-toetsen, een uitmuntend voor een spreekbeurt (terwijl toen zij 4 was zij logopedie gekregen heeft omdat zij niet kon vertellen. Zij kon nog niet eens 1 zin gewoon zeggen) een 10 voor topografie. Er gaat een wereld voor mij en voor Yana open!

Ik kan niet anders zeggen dat ik deze theorie in 1 woord geweldig vind!”

Groetjes Kim

Florence, dochter 8 jaar, beelddenker en dyslexieverklaring

Sinds ik met het werkboek van Agnes Oosterveen-Hess werk, gaat het met mijn dochter van 8 jaar opvallend beter op school. Woordjes leren volgens de manier van Agnes levert direct resultaten op. Nu behoort mijn dochter tot de besten van de klas en heeft zij geen onvoldoendes meer. Met spelling is zij nu op het niveau van haar klas. Het werkboek heeft mij geleerd hoe ik zelf mijn kind kan helpen om zichzelf een manier van leren te leren die werkt. Om de dag gaan we samen aan de slag met de woordjes waar zij op school mee bezig is. Van haar juf weet ik welke woordjes dat zijn. Deze woordjes corresponderen met de woordjes in het werkboek (geluk!). Van de woordjes maak ik zelf plaatjes. Zij “scant” de woordjes en kan ze fotografisch onthouden. Het kost tijd om op deze manier te leren maar de inspanning wordt beloond. Vanaf het moment dat wij met het werkboek werken is zij gelukkiger omdat zij kan laten zien dat zij geen domme meid is. Het heeft haar zelfvertrouwen vergroot. Niet alleen spelling gaat beter maar ook het begrijpend- en technisch lezen. De dyslexiebehandeling bij een psycholoog kan na 75 behandelingen eerder worden gestopt. Ook op school gebruikt mijn dochter zelfstandig deze methode omdat deze haar veel betere leerresultaten geeft. Foutloos een dictee maken is voor een kind met dyslexie fantastisch.

Dit jaar gaan we de tafelkaartjes op dezelfde visuele manier leren. Ook de methode om klok te leren kijken gaan we proberen. De methode voor rekenen is voor mijn dochter niet direct nodig. De logica van de cijfervelden en de tafelmethode vind zij wel heel makkelijk. Omdat het rekenen nu in een beeld is te vangen, kost het minder moeite. De komende jaren hebben wij veel plezier van de woordpakketten die tot en met groep 8 achterin het boek staan beschreven. Ik vind het jammer dat dit boek niet eerder is geschreven. Het had de basisschooltijd van mijn oudste dochter veel leuker gemaakt. Ralfi-lezen is toch iets anders. Gelukkig kan zij het werkboek nu zelf lezen omdat het in eenvoudige , heldere taal en met veel plaatjes is gemaakt. Het is voor haar een feest van herkenning.

Livia 12 jaar, beelddenker van lage Cito score naar HAVO/VWO advies

In groep 7 ging het niet zo lekker. Mijn lezen en rekenen waren erg zwak. Ik begreep ook een aantal dingen niet, zoals breuken en procenten. Het hoofdrekenen boven de tien ging ook niet echt lekker. Tafels kende ik al maar de hogere (van 7 en 8) gingen wat lastiger. Ik was wel heel goed in ruimtelijke spelletjes. Toen ik in de praktijk Ik leer anders kwam wist ik niet wat ik moest verwachten, maar ik vond het werken heel leuk. Ik leerde allerlei handige truckjes om alles in je hoofd op te slaan en ik begreep het ook beter. Daarna ging het ook veel beter op school. Ik gebruik vaak een kladblaadje in mijn hoofd, omdat ik weet dat als ik het voor me zie ik het beter onthoud. Ik heb er echt heel veel aan gehad

Livia begon de basis school als een goede leerling (B) maar zakte met alle vakken steeds verder weg. Lezen ging steeds moeizamert (2 jaar leesachterstand in groep7), maar ook het automatiseren ging lastig. Door een collega kwamen bij een coach Ik leer anders terecht en na het lezen van de site viel alles op zijn plaats. Inmiddels had Livia een cito entree toets gemaakt met een heel erg lage score. Na het doorlopen van de basis stof en methodieken Ik leer anders zijn we verder thuis aan de slag gegaan. In de zomervakantie hebben we taalkaarten doorgewerkt, tafels geautomatiseerd en sommen en breuken geoefend. Terug op school, na de vakantie, ging het gelijk geweldig. Het kwartje was qua rekenen gevallen en er werden zelfs plustaken aangerukt! De cito eind ging geweldig – 540! In augustus gaat ze naar een havo-vwo brugklas en is ze vol zelfvertrouwen (dat is wel eens anders geweest). We zijn super blij en trots. BEDANKT.

Moeder van Livia, Andrea

Sanne 5 jaar, beelddenker

Beeldend denken: Je bént niet anders, je inrichting en benadering is veelzijdiger!

Er ging toch wel een wereld, in ieder geval voor mij als ouder, open. En onze dochter? Die vond het de normaalste zaak van de wereld. Sanne was 5 jaar en zat in groep 2. Overgaan naar groep 3 was twijfelachtig. De juf had het gevoel dat “er meer in zat dan eruit kwam”.  Via een collega en vriendin kreeg ik de site Ik leer anders onder ogen. Uiteindelijk “de stoute schoenen aangetrokken” en een afspraak gemaakt, want tja wat moet je verwachten en wat is er anders met Sanne? Maar duidelijk ook het gevoel van “baat het niet dan schaadt het zeker niet”.

De twijfel was meteen verdwenen zodra we op de stoep stonden, Sanne was rustig en begreep meteen wat de coach bedoelde. Zelf had ik nog iets van misschien zegt ze ja om er van af te zijn. Maar toen ze zowel de letters van een aangeleerd woord van voor-naar-achter als van achter-naar-voor uit het hoofd kon zeggen, was ik verbaasd maar vielen ook heel veel stukjes op hun plaats. Het resultaat?

Sanne is rustiger (in haar hoofd), uit zich beter. Weet dat wij thuis haar begrijpen en het stimuleren.

Sanne zit in groep 3 en ze is snel met woordjes leren en lezen. Kan ook al goed klokkijken, rekenen en verbanden leggen. Het zelfvertrouwen is groter geworden en ze vindt alles leuk om te ontdekken en te vertellen. Het is voor haar en ons (gelukkig) de normaalste zaak van de wereld!

Het is soms een andere manier van communiceren, maar we begrijpen elkaar. Als  ondersteuning hebben we thuis een planbord. Dit wordt ook driftig gebruikt door broerlief. Met hem gaan we zeker ook op deze manier aan de slag. Ik denk soms: dat had ik jaren geleden ook zo willen leren! Wat een verademing. Je bént niet anders, je inrichting en benadering is anders.

Wij zijn ontzettend blij dat we het Ik leer anders hebben leren kennen, maar vooral dat we er vroegtijdig bij zijn om de ontwikkelingen bij Sanne van af het begin mee te kunnen maken! Sanne kijkt al uit naar de volgende afspraak… over een jaar als ze in groep 4 zit en met tafels en breuken aan de slag gaat!

Groetjes, Familie Vellinga – Delft

Joris 8 jaar, beelddenker

Mijn zoon Joris is 8 jaar en zit als vroege leerling in groep 5. Hij is steeds met hakken over de sloot overgegaan. ‘Hij heeft de hersens wel, maar het komt er niet uit.’ Zijn toetsen zijn over het algemeen bezaaid met race-auto’s en andere tekeningetjes en vooral: niet af. Zijn rekentoets bv. had hij niet af, maar wel voldoende gemaakt- hij had gewoon alles afgescand naar de makkelijke sommen en die gemaakt. Een reden voor de IBer om niet aan zijn intelligentie te twijfelen, maar dat ongeconcentreerde zat haar en zijn juffen vorig jaar wel erg dwars.

Dat Joris een echte beelddenker is, dat wisten we al wel- dat hebben we aan de hand van die concentratie helemaal uitgezocht. Een feest der herkenning was dat op internet en in de boeken, ook voor zijn mamma en pappa. Hij is duidelijk erfelijk belast. Dat hoe wij denken speciaal is en een naam heeft!

Ik heb jou en jouw praktijk dan ook speciaal uitgezocht op het beelddenken. Dan weet je tenminste waar we het over hebben. Dus togen we vanuit Duivendrecht twee keer helemaal naar Monster voor een ferme middag taal, klokkijken, rekenen en leuke verhalen. Joris en ik vonden het erg leuk, helemaal omdat we goed konden praten en ervaringen uitwisselen met zijn 3en. Ondertussen had ik het als begeleider ook leuk.

Gisteren hadden we een 10-minutengesprek op school. Joris is van zijn Avi 4 niveau (sinds januari 2008), nu naar Avi 6-goed gegaan. Zijn spelling is van zwak naar voldoende gegaan, rekenen is ook beter. Hij heeft een fijn sprongetje gemaakt. Maar het belangrijkste van alles: zijn werkhouding is actiever geworden, hij heeft meer zelfvertrouwen gekregen, hij zit lekkerder in zijn vel. Hij maakt nog steeds de helft van de sommen, maar weet nu dat ze goed zijn en dat het voldoende is. Hij weet dat hij een bijzondere eigenschap heeft en dat dat soms onhandig is maar wel erg leuk en dat je het ook op een speciale manier kunt gebruiken.

Ik geloof dat de training een belangrijke bijdrage heeft geleverd, maar ook jij persoonlijk die ons na een ochtend school en een uur rijden helemaal in actie wist te krijgen met je energie. Joris heeft van half 3 tot 5 uur geconcentreerd zitten werken, wie had dat nu gedacht? We zijn thuis gestopt met oefenen en laden omdat ik mijn schouder heb gebroken. Die tweede dag training vlak voor de herfstvakantie hebben we nog niet eens verwerkt. Het kan dus nog makkelijker, en rustig aan gaan we dat ook doen- vooral niet teveel tegelijk – we hebben de tijd. Binnenkort -als het weer kan- een gesprek met zijn juf en de coach op school om het over zijn opgeruimde hoofd te hebben én over beelddenken, waar zijn juf wel nieuwsgierig naar is. Joris heeft geluk dat zijn juf heeft geïnvesteerd een goede relatie – hij vertrouwt haar, heel belangrijk voor beelddenkers.

Het gaat lekker met Joris! Bedankt.

Oma Riet met kleindochter

Wat heb je gisteren gedaan? Op welke dag moet je naar zwemles? Oh, die vergeetachtigheid. Het omdraaien van de cijfers, bv. 35 <-> 53, het langzame lezen na moeizaam spellen van het woord, de klanken van de letters van het alfabet, de slechte concentratie en het slechte handschrift en schrijven van de letters deden oma aan het denken zetten. Hier moest voor haar kleinkind toch wat aan te doen zijn. Gelukkig kwam oma via een familielid aan het adres van de website Ik leer anders, want oma was er van overtuigd dat haar kleindochter een echte beelddenker is. Mijn kleindochter ging 4x naar de training Ik leer anders toe met plezier. Het alfabet met de letterklanken, het leren omgaan met de “lege” woorden om beter te kunnen lezen, klokkijken, alles werd ineens weer leuk dankzij deze leermethode. Mijn kleindochter heeft nog wel begeleiding nodig, maar haar zelfvertrouwen is groeiende en het is leuk te zien hoe snel deze training werkt en resultaat geeft.

Reactie van een 7-jarig beelddenkend meisje

“Ik lees nu veel sneller”

“Agnes is best heel lief”

“De lege woorden blijven lastig daarom moet ik veel lezen”

“Ik kan al klokkijken en mijn vriendinnen nog niet”

“Van Agnes hoef ik tenminste geen AVI boeken te lezen, maar ik mag

boeken lezen die IK leuk vind”
Nieuw bericht van moeder 3 maanden later:
Mijn dochter moest vrijdag weer AVI lezen en zij is van AVI 2 naar AVI 4

gegaan. Zij leest nu M4 (=oude AVI 4) en dit staat voor midden 4, wat niets

anders betekend dan dat zij nu meedraait volgens het landelijk gemiddelde.
Zij is heel blij en trots. Vond het wel even leuk om het ook met jou te delen. Verder gaat alles goed met haar! Flitsen gaat ook steeds beter en dictee is geen probleem! Jij ook bedankt voor je hulp!

Jentel 8 jaar, beelddenker op PI

“Waar gaat dit over…??” Dit was mijn eerste gedachte toen ik met mijn dochter Jentel, 8 jaar oud, (diagnose PDD-NOS en zeer moeilijk lerend, speciaal onderwijs,PI) voor het eerst aan tafel bij Agnes zat. Jentel daarentegen deed zeer overtuigend mee, dus ik liet het maar even zo.

Omdat Jentel vooral met rekenen en schrijven veel moeite heeft en nu ook nog wordt onderzocht op dyslexie, ben ik eens gaan surfen op internet en kwam i.s.m. de dyslexie deze leermethode tegen. De problemen die daarin genoemd werden herkende ik sterk bij Jentel en het bleek ook dat Jentel zeker een beelddenker is. Op school waren diverse leermethodes aan de orde geweest maar Jentel maakt(e) te kleine stapjes vooruit. Jentel zit op speciaal basisonderwijs (PI, pedologisch instituut). Toch had ik het idee dat Jentel niet dom is en we op een andere manier het beste uit haar moesten kunnen halen. Ik besloot me te verdiepen in deze leermethode en zo kwamen we bij Agnes in Monster terecht

Nu, 2 maanden verder, komt Agnes 1x per week bij Jentel op school en is er een samenwerking met de docenten en behandelteam ontstaan om op basis van deze leermethode Jentel op een andere manier de stof aan te bieden. En langzaam aan zien we resultaat; voor de goede orde, we verwachten geen wonderen want met de diagnose en mogelijkheden die Jentel heeft is elk stapje vooruit meegenomen. Maar toch, rekenen gaat steeds beter, ze schrijft duidelijker en ook met lezen is ze goed vooruit gegaan. En juist omdat het allemaal wat beter gaat krijgt Jentel ook meer zelfvertrouwen en blijft de 200% inzet die ze al had, aanwezig.

Zolang nodig is gaan we gewoon op deze voet door. We zijn blij dat Jentel in ieder geval heeft laten zien dat, d.m.v. deze methode, vooruitgang, hoe klein ook, dus mogelijk is. En we willen ook Agnes bedanken die met een enorme inzet steeds weer nieuwe dingen bedenkt om in Jentel het beste naar boven te krijgen.

Marni Scholtens, moeder van Jentel van der Meer

Brian 6 jaar beelddenker

Brian was 6 jaar oud toen hij in januari een paar sessies heeft gevolgd om het alfabet te leren, eerste woordjes te schrijven en om te leren tellen met behulp van het cijferveld.

Annet: Leuk om wat te schrijven. Ik heb in de vakantie een paar keer op het punt gestaan je te bellen omdat Brian aangaf het zo leuk gevonden te hebben altijd en mijns inziens best een extra boost zou kunnen gebruiken. Hij heeft nu woordjes in dictee vorm, waarbij hij moeite met schrijven (handschrift) en lezen heeft….. maar het spellen gaat goed. De losse klinkers noemt ie voor het dicteewoord zo op! Ik zou graag nog een keer afspreken om te kijken wat je op dit moment voor Brian kan doen. Hij is over gegaan naar groep 4, getest en een goed IQ maar de juffen van groep 3 vonden hem een heel bewerkelijke, lastige leerling. Brian heeft het verder prima naar zijn zin op school en is enthousiast. Nu nog voor groep 4 de dicteewoorden en tafels op juiste wijze leren opslaan.

Stef 9 jaar beelddenker

Ik ben de moeder van Stef, 9 jaar, die na heel veel ondersteuning nog steeds AVI 1 las. Via Will Missot (optoloog) kwam ik bij een coach Ik leer anders en de klik was er meteen. Na een eenvoudig testje bleek al snel: Stef is een extreme beelddenker. In de eerste sessie heeft Stef z’n hoofd getekend en hebben we orde geschapen. Er is een kamer voor taal, een voor rekenen, een voor vrije tijd (voetbal) en een prullenbak waar alle woorden, die er niet goed in staan, in kunnen. Stef z’n taalkamer is turquoise. Als hij zijn ogen sluit gaat hij er zo naar toe en ziet deze ruimte voor zich. We hebben het alfabet, letter voor letter in z’n turquoise kamer gezet. Daarna als proef op de som het woord station in zijn hoofd gezet. Hij spelt het woord foutloos, schrijft het foutloos op en spelt het van achter naar voren ook net zo makkelijk. Tranen rolden over m n wangen. Dit is dus de manier, nu pakt hij het wel op. Ik ben dankbaar dat deze leermethode op mijn pad kwam.

Linda van Marrewijk.

pijl stijlelement

Beelddenken topdown leren (3 van 3)
Datum: 06-06-2016 Categorie: Kenniscentrum,Topdown leren

Logopediste mevrouw M.J. Krabbe over beelddenken en het verwerken van informatie:

 1. Bekijken, ziften (uit elkaar trekken) en ordenen (wat zijn de verbanden vanuit de verschillende gezichtspunten).

 2. Van overtolligheden ontdoen.

 3. Vereenvoudigen (de essentie zoeken of het complicerende weglaten).

 4. Verkleinen en verscherpen, dus concreet of ‘in the mind’ handelend bezig zijn.

 

 

Voorbeeld wiskundeles op school:


A.Denkwijze, sorteergedrag niet-beelddenker:

beelddenken topdown

B. Denkwijze, sorteergedrag beelddenker:

Een beelddenker gaat de lesstof ziften (uit elkaar trekken) en op zijn manier ordenen (wat zijn de verbanden vanuit de verschillende gezichtspunten). Het eindresultaat is daarom anders dan dat van zijn klasgenoten. Als vooraf het eindresultaat duidelijk zou zijn, had hij de informatie anders opgeslagen in zijn geheugen. Deze leerlingen moeten dus leren leren. Vooraf eerst de lesstof als totaalbeeld leren voordat je de losse stukjes in de les krijgt aangeboden. Dan leren ze vaak zelfs sneller. Dit heet topdown leren.

beelddenken topdown
pijl stijlelement

Beelddenken impulsief gedrag
Datum: 04-12-2016 Categorie: Kenniscentrum,Impulsief gedrag

Direct behoefte willen vervullen

Ieder kind wordt geboren met een dominante rechter hersenhelft. Logisch, want de taalontwikkeling en het beredeneren komt pas op latere leeftijd. Een goed voorbeeld: een baby heeft honger. Hij gaat huilen, krijsen en met zijn armen en benen zwaaien om de aandacht van zijn moeder te krijgen. De baby stopt niet met huilen tot hij of zij melk krijgt: direct behoefte willen vervullen.

= PRIMAIR DENKPROCES

Beelddenken is de wereld beleven

beelddenken impulsief gedrag

De baby zal niet beredeneren dat zijn moeder aan het stofzuigen is, en dat hij dus even moet wachten. Geduld is aangeleerd: beredeneren.

= SECONDAIR DENKPROCES.

“Woorddenken” is de wereld beredeneren

Beelddenken en impulsief gedrag

Rond het tiende levensjaar is de linker hersenhelft zo goed als ontwikkeld en neemt het secondaire denkproces de overhand.
Bij beelddenkers is dit niet het geval, zij blijven de voorkeur houden voor het primaire denkproces. Dit heeft als gevolg dat zij altijd direct hun behoefte willen vervullen. Dit uit zich als impulsief gedrag. Autoriteiten maken niet veel indruk, het gevoel van binnen overheerst. Alleen “nee” zorgt daarom voor veel onrust. Geduld moet worden aangeleerd door bijvoorbeeld begrip te vragen voor de ander. Soms kan je de aandacht afleiden van het (gevoelige) onderwerp.

Kind wil limonade

Het beelddenkende kind wil ook direct zijn behoefte bevredigen. Beredeneren kent hij niet en hij voelt alleen een dringende behoefte: EEN GLAASJE LIMONADE, NU. Elk argument van zijn moeder zal het kind verwerpen, simpelweg omdat het niet in zijn denkproces past. Als hij zijn behoefte niet direct kan bevredigen, kan dit een driftbui veroorzaken. Hij krijgt uiteindelijk het stempel van een ongeduldig kind dat nooit wil luisteren.

Vraag of mama tegelijkertijd kan stofzuigen en limonade inschenken. Het kind vormt zich nu een beeld van de situatie. Schrik niet van een creatief antwoord want beelddenkers zijn heel vindingrijk als ze iets voor elkaar willen krijgen.

Bij driftbuien (kortsluiting noem ik het ook wel eens) kan afleiden van het onderwerp soms de oplossing bieden. Zeker als je het als ouder even niet meer weet. Roep lolly (of suikervrije kauwgom), en het is stil… Vaak zijn ze direct afgeleid van het kritische onderwerp.

Beelddenken en hyperfocus

Beelddenkers kunnen extreem hyperfocussen op een onderwerp. Het laat je niet los! Op latere leeftijd zie je dit gedrag terug in bijvoorbeeld spontaan/impulsief aankoopgedrag. En als je het niet koopt, blijft het in je hoofd zitten.

pijl stijlelement