Ik leer anders
Opleidingscentrum
Bel mij terug

Bel mij terug

* Verplichte velden

Voorwaarden en gedragscode volgens de NRTO

Opleidingscentrum Ik leer anders / Neuro-academy
Helmstraat 30
2681 GK Monster
(06) 244 355 45
info@ikleeranders.nl
www.ikleeranders.nl

KvK inschrijfnummer 27354885 in Den Haag
BTW-nummer 145574106B01
Rekeningnummer
IBAN: NL32INGB0004482396 t.a.v. Opleidingscentrum Ik leer anders in Monster
BIC: INGBNL2A

Klachten

Op het formulier voor vragen op de site www.ikleeranders.nl/contact staat de optie “Ik heb een klacht”.

Klachten worden schriftelijk afgehandeld binnen tien werkdagen,
gerekend vanaf de datum van ontvangst. Het opleidingscentrum
heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en
naar volle tevredenheid te beantwoorden.

Komt een klant er met het opleidingscentrum niet uit, dan kunnen zij
hun klacht voorleggen aan een geschillencommissie.
Zie voorwaarden NRTO voor consumenten en B2B.

Bedrijven en organisaties kunnen een klacht schriftelijk richten aan de
Commissie van Kwaliteitshandhaving van het NRTO via www.nrto.nl/contact.

Particulieren kunnen terecht bij De Geschillencommissie Particuliere
Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op:
www.degeschillencommissie.nl.

Voorwaarden individuele sessies

Tarief en betaling
Voor aanvang voor de eerste sessie ontvangt de klant een email met het tarief, de afspraakbevestiging en globale inhoud van de sessie(s).
Betaling, contact of per pin, vindt plaats aan het eind van iedere sessie. Via de email krijgt de klant na afloop van de sessie(s) een rekeningoverzicht als bewijs van betaling. De tariefstelling voor de sessies is niet afhankelijk van het resultaat van de bijeenkomst. De inhoud van de sessie(s) wordt afgestemd op de klant. Het resultaat is van meerdere factoren afhankelijk. De klant blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag/keuzes en de gevolgen daarvan. Tijdens de sessie kunnen extra producten en/of diensten worden aangeboden tegen betaling (bijvoorbeeld werkboek en/of computerprogramma).

Afspraak annuleren
Afspraken dienen mondeling geannuleerd te worden (persoonlijk of telefonisch). Kosteloos annuleren kan tot 24 uur van te voren. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld ziekte, kan de
afspraak dezelfde dag geannuleerd worden. Er wordt dan een vervangende afspraak gemaakt.
Indien wij een afspraak met u willen afzeggen, dienen wij dit minimaal 24 uur van te voren te
doen.

Website

Niets uit de tekst of eventuele grafische voorstellingen op de site www.ikleeranders.nl mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Agnes Oosterveen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze.
Met grote zorgvuldigheid zijn de artikelen samengesteld. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatie op deze site heeft een algemeen karakter heeft en is daarom niet altijd toepasbaar voor individuele specifieke situaties. Soms moet bijvoorbeeld eerst een medische aandoening worden uitgesloten. Agnes Oosterveen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze site. Het gebruik van de informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker.
Voor een medische diagnose (ADHD, dyslexie) wordt de lezer aangeraden inlichtingen in te winnen bij de huisarts.

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan www.ikleeranders.nl worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. www.ikleeranders.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Gecertificeerde coaches

Alleen coaches die het certificaat hebben behaald voor de opleiding ‘Ik leer anders’ krijgen een vermelding op de website www.ikleeranders.nl. Het certificaat is onbeperkt geldig.
Het opleidingscentrum ‘Ik leer anders’ is niet aansprakelijk voor de werkwijze van individuele coaches. Het opleidingscentrum ‘Ik leer anders’ behoudt het recht om een coach van de site te verwijderen nadat er schriftelijke klachten zijn geuit door klanten over onethisch handelen. Er wordt dan contact opgenomen met de betreffende coach.
Met grote zorgvuldigheid worden de (adres)gegevens van coaches geplaatst op de website. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Coaches zijn zelf verantwoordelijk voor controle van hun gegevens op de site www.ikleeranders.nl. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven met het formulier op de site voor gecertificeerde coaches. Deze gegevens worden zo spoedig mogelijk verwerkt.
De kosten van een vermelding op de site www.ikleeranders.nl is na het behalen van het certificaat, gratis. De vermelding kan worden opgezegd zonder opzegtermijn.